23 lis Brak komentarzy admin Blog , ,

Content marketing można definiować jako tak zwany „marketing treści”. Jest to strategia, która polega na zdobywaniu przyszłych, potencjalnych konsumentów poprzez publikowanie niezwykle interesujących oraz bardzo pożytecznych dla nich treści, które są przeznaczone oraz zainteresują ściśle skonkretyzowanych odbiorców.
Content marketing w przeciwieństwie do standardowych rodzajów marketingu, które skupiają się w głównej mierze na jednostronnym przekazie reklamowym, cechuje się bardziej tym, że bazuje na wytwarzaniu dużo dłuższych relacji ze zdobytym odbiorcą, dzięki względnie częstym wzajemnym kontaktom oraz zaangażowaniu się obu stron.
Wyrażeniem content marketing charakteryzuje się różnego rodzaju treści, które są publikowane oraz popularyzowane przy pomocy Internetu.
Są to w głównej mierze różnorodne artykuły eksperckie lub też artykuły sponsorowane, e-booki, webinary, e-video, podcasty, infografiki, teksty poradnikowe, raporty i tym podobne, które są powiązane, ich głównym zadaniem jest przekazanie ludziom korzystającym z Internetu jak najbardziej wiarygodnych oraz poszukiwanych przez nich wiadomości lub też informacji.
Mogą to być materiały odnoszące się do określonej dziedziny, dzięki czemu obydwie strony, zarówno dany właściciel przedsiębiorstwa, jak i potencjalny klient, mogą czerpać z racji tego jak najlepsze zyski, korzyści.
Content marketing da się definiować również szerzej, ponieważ marketing treści swoim zasięgiem często obejmuje także materiały, które są tworzone. Są to na przykład treści w czasopismach branżowych, różnego rodzaju gazetkach, folderach, ulotkach, katalogach, poradnikach na papierze, książeczkach et cetera.
Content Marketing jest w głównej mierze bezpośrednio powiązany z pojęciem tak zwanego „marketingu wirusowego”. Są to działania marketingowe, które mają na celu budowanie świadomości firmy, określonej marki poprzez nakłonienie przyszłych, potencjalnych konsumentów do samodzielnego rozpowszechniania pożądanych wiadomości, różnych informacji na temat określonej firmy, instytucji albo oferowanych przez nią wytworów bądź usług.
Żeby móc odnieść zamierzony efekt, profesjonaliści, którzy na co dzień pracują w branży związanej z content marketingiem, wykorzystują różnorodne techniki pozyskiwania i docierania do przyszłych, potencjalnych usługobiorców.
Prawdopodobnie najpopularniejszymi możliwościami przekazu są na przykład grupy, fora oraz media społecznościowe, a także blogi na temat danej dziedziny, które pomagają, umożliwiają bardzo szybkie rozpowszechnianie określonych treści marketingowych.
Content marketing dzięki udostępnianiu interesujących wśród konsumentów materiałów sprzyja oraz znacznie zwiększa swoją wiarygodność oraz pozycję.
Warto zauważyć, że często wykorzystywaną formą content marketingu, oprócz grafik informacyjnych, filmów oraz raportów, są teksty.
Ich autorzy mają możliwość w dowolny sposób dostosować rodzaj tekstu do określonego odbiorcy, jak również do pierwotnie wybranej przez określoną firmę strategii komunikacji. W content marketingu zazwyczaj korzysta się z wielorakich rodzajów tekstów, do których mogą należeć na przykład blogi firmowe, materiały poradnikowe, rozmowy z różnymi osobami, recenzje, charakterystyki określonych produktów.
Content marketing ma przede wszystkim na celu zainteresowanie i pozyskanie zarówno ogólnej, jak i też ściśle określonej grupy odbiorców.